ګرځندیزم

More: اروپا , آسیا , افریقا , شمالي امریکا , جنوبي امریکا , منځنی ختیځ , استرالیا او اوسیدونکی , یادداشت ته